Logo Kopalni

czako gornika

Wszystkim,

którzy doświadczyli wydarzeń z 1977 r.:

Tym,

którzy opuścili Wapno

na zawsze

oraz Tym,

którzy tu pozostali.

M. Lisiecki

 

Powrót do strony głównej

 

Katastrofa górnicza 

 

2007 rok 30-lecie katastrofy Kopalni Soli w Wapnie

 

 

2007 rok

30-lecie katastrofy Kopalni Soli w Wapnie

 

Z okazji przypadającej w bieżącym roku 30 rocznicy katastrofy górniczej Kopalni Soli w Wapnie

5 sierpnia 2007 roku odbyły się w Wapnie uroczystości rocznicowe

 

Fotografie

 z uroczystej Sesji

Rady Gminy Wapno poświęconej 30-tej rocznicy katastrofy

 

Fotografie

z otwarcia Izby Pamięci Kopalni Soli w Wapnie

 

Zbiory

Izby Pamięci

Kopalni Soli

w Wapnie

w dniu uroczystego otwarcia

5 sierpnia 2007 roku, dokładnie w 30-tą rocznicę katastrofy górniczej w Wapnie, odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne skutki tych wydarzeń. Zniszczenie osiedla górniczego, które spowodowało ewakuację ponad 1400 mieszkańców i likwidacja największego w regionie zakładu pracy w sposób znaczący wpłynęły na losy mieszkańców gminy i okolicy.

 Obchody rocznicowe poprzedzone były wielomiesięcznymi przygotowaniami, na które złożyły się między innymi realizacja programu "Solny Most", publikacje w biuletynie samorządowym Gminne Wieści, informacji prasowych okresu katastrofy i likwidacji jej skutków oraz gromadzenie eksponatów do przygotowywanej Izby Pamięci.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWYCH 

O godzinie 11.00 w salce katechetycznej odprawiona została msza św. w intencji mieszkańców Wapna

O godzinie 12.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wapnie, Plac Mickiewicza 1 odbyła się Sesja Rady Gminy Wapno poświęcona wydarzeniom sprzed lat:

Program Sesji:

1.     Otwarcie Sesji - Przewodniczący Rady Gminy - Radosław Kubisz

2.     Wystąpienie okolicznościowe - Wojciech Muszyński

3.     Prezentacja książki o Kopalni Soli w Wapnie – Marcin Lisiecki

4.     Podsumowanie projektu „Solny Most”– Leonard Przesławski

5.    Perspektywy rozwoju gminy Wapno - Andrzej Bąk .

6.     Przemówienia zaproszonych gości

- radna Rady Miasta i Gminy Kłodawa - Anna Michalak

- starosta wągrowiecki Michał Piechocki.

- Burmistrz Amelinghausen Helmut Völker.

- Praprawnuk byłego właściciela Wapna i Stołężyna Floriana Wilkońskiego

 Bogusław Wilkoński.

- Dyrektor Departamentu Środowiska

 Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Arkadiusz Błochowiak

- Pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 dr. Marek Rasała

7.     Koncert słowno–muzyczny – Zbigniew Grabowski, Zbigniew Zaranek.

8.     Zakończenie Sesji.

O godzinie 14.00 odbyło się uroczyste otwarcie Izby Pamięci Kopani Soli w Wapnie

Od godzinie 16.00 do późnych godzin nocnych odbył się festyn sportowo-rekreacyjny i zabawa ludowa. 

 

Przemówienia wygłoszone na uroczystej Sesji Rady Gminy Wapno

Andrzej Bąk

Radosław Kubisz

Marcin Lisiecki

Anna Michalak

Wojciech Muszyński

Leonard Przesławski