Logo Kopalni

 

Powrót do strony głównej

 

Katastrofa górnicza 

 

2007 rok 30-lecie katastrofy Kopalni Soli w Wapnie

 

5.08.2007 r. - uroczystości rocznicowe

Przemówienie 

Przewodniczącego
Rady Gminy Wapno
Radosława Kubisza

 
Radosław Kubisz

Radosław Kubisz - Przewodniczący Rady Gminy Wapno

 Otwieram uroczystą Sesję Rady Gminy Wapno poświęconą 30-tej rocznicy katastrofy górniczej w Wapnie

 

Polski pisarz, poeta i społecznik Longin Jan Okoń napisał, że "Bez ludzkiej pamięci nie istnieje przeszłość".

Właśnie pamięć powoduje, że spotykamy się dzisiaj, w dniu, w którym 3 lat temu rozpoczął się koniec istnienia Kopalni Soli w Wapnie, agonia zakładu, który przez dziesięciolecia był źródłem dumy i dostatku mieszkańców naszej gminy. Wydarzenia, które wówczas się rozegrały wywarły trwałe piętno na rozwoju Wapna i bezpośrednio wpłynęły na los setek jego mieszkańców.

Co prawda Kopalni nie ma już od 30 lat, ale istnieje ona cały czas w świadomości mieszkańców, którzy sami tworzyli jej historię, dzień po dniu wydobywając największy jej skarb - białą i czystą sól.

Dzisiejsze uroczystości są elementem działań, których głównym celem jest ocalenie bogatej historii Kopalni Soli w Wapnie od zapomnienia i przekazanie jej młodemu pokoleniu, a także uświadomienie mu, jak ważna jest nasza przeszłość. Czymże bowiem bylibyśmy, gdybyśmy tylko krótkowzrocznie tkwili w "tu i teraz", nie zdając sobie sprawy z przeszłości, z historii, z wydarzeń które sprawiły, ze nasze życie wygląda teraz właśnie w taki a nie inny sposób. Dzieje Kopalni Soli w Wapnie mogą i powinny być też swoistą przestrogą, by nie igrać z przyrodą, ale racjonalnie korzystać z bogactw jakie nam daje.

Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tak wielu znamienitych gości zechciało wziąć udział w dzisiejszych obchodach rocznicowych. Witam:

 1. Pana Michała Piechockiego - Starostę Wągrowieckiego,

 2. Pana Krzysztofa Migasiewicza - Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego,

 3. Pana Arkadiusza Błochowiaka - Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,

 4. Pana Tomasza Kranca - Wicestarostę Wągrowieckiego,

 5. Pana dr Marka Rasałę - z Instytutu Goelogii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

 6. Pana Helmuta Völkera - Burmistrza partnerskiej gminy Amelinghausen,

 7. Panią Renatę Völker - Honorową Obywatelkę Gminy Wapno,

 8. Panią Monikę Berenths, Pana Fritza Pröhl oraz Andrzeja Stasewicza - przyjaciół gminy Wapno,

 9. Pana Bogusława Wilkońskiego wraz z siostrą i synami - potomków Floriana Wilkońskiego, dawnego właściciela Wapna, który rozpoczął wydobywanie gipsu metodą odkrywkową,

 10. Z wielką atencją witam księży proboszczów Adama Dyderskiego i Adama Czechorowskiego,

 11. Gorąco witam dawnych Wapnian, którzy po katastrofie zaczęli nowe życie w Kłodawie, ale nigdy o Wapnie nie zapomnieli - na czele z Panią Anną Michalak - dawną mieszkanką Wapna, obecnie radną Rady Miejskiej w Kłodawie,

 12. Witam Pana Tadeusza Kramera - byłego naczelnika gminy,

 13.  Serdecznie witam dyrekcję dawnej kopalni - Pana Zdzisława Konkę, Pana Eugeniusza Pyrzyńskiego oraz Pana Józefa Kosińskiego,

 14. Pana Wojciecha Muszyńskiego - pracownika kopalni, ale i kopalnię wiedzy o niej,

 15. Pana Marcina Lisieckiego - autora książki o kopalni soli,

 16. Pana Stefana Grzegorskiego - koordynatora programu "Solny Most",

 17. W sposób szczególny witam yłych górników i pracowników kopalni soli, obecnych dzisiaj na tej sali,

 18. Witam Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, szefów organizacji i instytucji działających na terenie gminy, w szczególności gospodarza tego obiektu Pana Grzegorza Pietrzyckiego,

 19. Witam uczestników projektu "Solny Most", w szczególności młozież gimnazjalną z Zespołu Szkół w Wapnie.

 20. Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości.

Radosław Kubisz

 

Przemówienie Wojciecha Muszyńskiego

Herb Wapna