Fundacja PZUAkademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Sfinansowano ze środków programu

Łączymy pokolenia

realizowanego

przez Fundację PZU i Akademię Rozwoju Filantropii

 w Polsce

"Solny Most"

Projekt realizowany przez

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY WAPNO

Logo Kopalni
czako gornika

Marcin Lisiecki

KOPALNIA

Powstawanie książki

Recenzja książki

 

 WCZORAJ I DZIŚ

Zarys dziejów Kopalni Soli w Wapnie (1911-1991)

 

Zarys historii Kopalni

Profile geologiczne wysadu solnego "Wapno"
Mapy wyrobisk górniczych

Katastrofa górnicza

Wapno po katastrofie

Współczesne Wapno

**********

Makieta Kopalni Soli

Kopalnia dziś...

Łukęcin dziś...

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział 1.

ZARYS DZIEJÓW KOPALNI GIPSU W WAPNIE - 1828-1933

Rozdział 2.

POSZUKIWANIA SOLI I BUDOWA KOPALNI W WAPNIE -1869-1917

Rozdział 3.

KOPALNIA SOLI W WAPNIE W LATACH 1917-1939  

DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICZA 

GŁĘBIENIE SZYBU WAPNO I – 1926-1931

NATURALNE ZAGROŻENIA KOPALNI 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

DZIAŁALNOŚĆ ZAŁOGI NA RZECZ LOKALNEGO ŚRODOWISKA 

INWESTYCJE NA TERENIE ZAKŁADU 

Rozdział 4.

LATA OKUPACJI HITLEROWSKIEJ -1939 – 1945

Rozdział 5.

LATA 1945-1977  

DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICZA  

SPRAWA BUDOWY NOWEGO SZYBU   

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA ZAŁOGI  

WYPADEK POD PIECHCINEM – 15.04.1948 r.  

KAPLICA BŁ. KINGI                                                                                                                       

LATA 1957-1960                                                                                                                            

JUBILEUSZ 50-LECIA KOPALNI                                                                                                   

PLANY PRODUKCYJNE NA LATA 1961-1970 I ICH REALIZACJA                                                

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE ZAKŁADU

I MECHANIZACJA PROCESÓW WYDOBYWCZYCH                                                                       

BUDOWA SZYBU I ODDANIE DO UŻYTKU SZYBU WAPNO I                                                       

DZIAŁALNOŚĆ KOPALNI NA RZECZ LOKALNEGO ŚRODOWISKA                                              

ŻYCIE KULTURALNE                                                                                                                     

DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICZA W LATACH 1970-1977                                                                       

AWARIA WODNA W SZYBIE WAPNO I                                                                                          

PLANY INWESTYCYJNE LAT 1970-1977 I ICH REALIZACJA                                                        

NATURALNE ZAGROŻENIA KOPALNI – LATA 70-TE                                                                   

ROK 1977 - EKSPLOATACJA ZŁOŻA                                                                                             

Rozdział 6.

GÓRNICZA SZYCHTA                                                                                                                           

SPOSOBY WYDOBYWANIA SOLI                                                                                                   

WYPADKI PRZY PRACY                                                                                                                 

KOPALNIANA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO                                                                

Rozdział 7.

KATASTROFA GÓRNICZA 1977 ROKU I JEJ NASTĘPSTWA                                                             

ZWIASTUN AWARII                                                                                                                        

AKCJE ZAPOBIEGAWCZE -1972-1976                                                                                         

AKCJA RATOWNICZA 1976-1977                                                                                                  

PRZYGOTOWYWANIE SIĘ NA EWENTUALNOŚĆ WDARCIA SIĘ WODY

DO WYROBISK PODZIEMNYCH                                                                                                    

KATASTROFALNE WDARCIE SIĘ WODY DO KOPALNI

NIEKONTROLOWANE ZATAPIANIE WYROBISK                                                                           

KATASTROFA POWIERZCHNIOWA OSIEDLA WAPNO, LIKWIDACJA KOPALNI DÓŁ                 

Sierpień 1977 r. – styczeń 1978 r.                                                                                           

Luty – czerwiec 1978 r.                                                                                                           

Rozdział 8.

PRZYCZYNY, SKUTKI KATASTROFY GÓRNICZEJ, STABILIZACJA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ     

Rozdział 9.

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W LATACH 1978-1998                                                          

KOPALNIA SOLI i ZAKŁADY REMONTOWE im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w WAPNIE –1978-1985             

KOPALNIA DOŚWIADCZALNO-PRODUKCYJNA i ZAKŁADY REMONTOWE

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w WAPNIE – 1986-1991                                                                  

KOPALNIA DOŚWIADCZALNO-PRODUKCYJNA i ZAKŁADY REMONTOWE

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w WAPNIE w likwidacji – 1991-1998                                               

Rozdział 10.

ZATRUDNIENIE

Rozdział 11.

WYBRANE GÓRNICZE LOSY I WSPOMNIENIA Z PRACY W KOPALNI i WAPNA

BIBLIOGRAFIA

Pamiątki po Kopalni
Tradycje górnicze

Fotogaleria

Ze zbiorów prywatnych

WSPOMNIENIA

30-lecie KATASTROFY

Aktualności

Księga Gości

Ciekawe strony