Logo Kopalni
 
czapka służbowa
"SOLNY MOST"

Powrót do strony głównej 

Zarys historii Kopalni

Profile geologiczne wysadu solnego "Wapno"
Mapy wyrobisk górniczych

Katastrofa górnicza

Wapno po katastrofie

Współczesne Wapno

Książka o Kopalni

Makieta Kopalni Soli

Kopalnia dziś...

Łukęcin dziś...

2006-2007
LISTOPAD
Spotkanie wprowadzające. Zapoznanie uczestników projektu z jego celami. Spotkanie z kadrą kierowniczą byłej Kopalni. Obejrzenie filmu o Kopalni Soli w Wapnie.
GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY
Zajęcia w Gminnym Centrum Informacji - szkolenie seniorów przez młodzież w zakresie obsługi Internetu.
Warsztaty rzeźbiarskie - wykonywanie makiety Kopalni Soli.
 
Praca nad stroną internetową.
MARZEC
Jeden rozdział książki powstanie w oparciu o wywiady przeprowadzone przez młodzież. Nakład 500 egzemplarzy.
Warsztaty rzeźbiarskie - wykonywanie makiety Kopalni Soli.
Praca nad stroną internetową.
KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC

Pamiątki po Kopalni
Tradycje górnicze

Fotogaleria

Ze zbiorów prywatnych

WSPOMNIENIA

30-lecie KATASTROFY

Aktualności

Księga Gości

Ciekawe strony

Podsumowanie"Solnego Mostu"