Logo Kopalni  

Dziś jest :

   

czako gornika

Włodzimierz Uhrynowski

(1902-1983)

Pierwszy po wyzwoleniu Wapna

dyrektor  Kopalni

Solny Most

Okoliczności powstania strony

Kopalnia w TVP

lata 60-te

1977 r.

2007 r.

 Zarys historii Kopalni

Profile geologiczne wysadu solnego "Wapno" Mapy wyrobisk górniczych

Katastrofa górnicza

Wapno po katastrofie

Współczesne Wapno

Książka o Kopalni

Makieta Kopalni Soli

Kopalnia dziś...

Łukęcin dziś...

ŻYCIORYS

 

Mgr inż. Włodzimierz Uhrynowski urodził się 24 marca 1902 r. w Starym Sączu, z ojca Antoniego Bazylego i matki Anieli z d. Tomaszewskiej. Ojciec Włodzimierza (rocznik 1865) był zawodowym wojskowym w armii austriackiej, a po przejściu stosunkowo wcześnie na emeryturę został zatrudniony jako urzędnik w Zarządzie Miejskim w Wadowicach, gdzie zmarł w 1940 roku.

Włodzimierz Uhrynowski nauki na poziomie średnim pobierał w szkole austriackiej o charakterze wojskowym. Maturę zdał w 1919 r. w języku niemieckim, jedynie język polski i polską historię musiał zdać po polsku.

W wojnie w 1920 r., uczestniczył w obronie Warszawy, podczas której został ranny. W 1920 r. ukończył Szkołę Podchorążych, a następnie Szkołę Podchorążych Wojsk Samochodowych. W 1921 r został zdemobilizowany w 5-tym Dywizjonie Wojsk Samochodowych, we Lwowie.

Studia wyższe rozpoczął na Politechnice Lwowskiej, na Wydziale Mechanicznym. Ukończył je w Paryżu w Szkole Inżynierii Cywilnej, gdzie w 1926 roku otrzymał dyplom. Studiował także dodatkowo w Wyższej Szkole Metalurgicznej w Paryżu oraz na Uniwersytecie Paryskim – Sorbonie, na Wydziale Nauk.

Pracę zawodową rozpoczął w 1930 r. w Zakładach Ostrowieckich w hucie w Ostrowcu. Następnie został przeniesiony na wyższe stanowisko do Zarządu Głównego do Warszawy z delegacją do Syndykatu Polskich Hut Żelaznych w Katowicach. W 1935 r. Przeszedł do dyrekcji  technicznej w Zarządzie Głównym „Zakładów Solvay w Polsce”. Od 1938 r. aż do wybuchu wojny był dyrektorem Bogumińskich Zakładów Chemicznych, wchodzących w skład Zakładów Solvay.

W 1939 r. został przydzielony do Sztabu Łączności, a następnie do kompanii czołgów    R-111 na froncie wschodnim, jako oficer techniczny. Kontuzjowany w głowę, został wzięty do niewoli i osadzony w więzieniu we Lwowie, gdzie na skutek braku opieki lekarskiej zachorował na zapalenie opon mózgowych. Po zajęciu Lwowa przez Niemców, powrócił do Warszawy jako 85% inwalida wojenny. Na skutek przebytej choroby chodził o kulach, które po 18-tu  latach zamienił na specjalnie skonstruowany aparat ortopedyczny.

Podczas okupacji niemieckiej brał udział w pracach konspiracyjnych pod pseudonimem „Sas” , a następnie „Inż. Czacki” - od nazwy ulicy, na której miała swoją siedzibę Dyrekcja „Zakładów Solvay w Polsce” i gdzie mieszkał przed wojną i w czasie okupacji.

W czasie Powstania Warszawskiego zatrudniony był przy odzysku trotylu z niewybuchów i produkcji granatów ręcznych. Po Powstaniu, wieziony do Oświęcimia, uciekł z transportu i przez Wiedeń dostał się do Poznania, gdzie przeżył oblężenie miasta przez Rosjan

W lutym 1945 r., przez Pełnomocnika Rządu został mianowany pełnomocnikiem Zarządu Głównego Zakładów Solvay w Poznaniu. Podjął natychmiast działania zmierzające do uratowania przed zniszczeniem Kopalni Soli w Wapnie, w której uciekający Niemcy pozostawili ładunki wybuchowe oraz uruchomienia produkcji.  1 maja 1945 mianowany został dyrektorem kopalni. Wkrótce potem Zakłady Solvay w Polsce zostały upaństwowione, a kopalnię przejął Polski Monopol Solny.

W maju 1949 r. Włodzimierz Uhrynowski został przeniesiony służbowo do Ministerstwa Górnictwa, gdzie kierował Wydziałem Soli. W 1951 r., ze względu na stan zdrowia, został przeniesiony do Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie pracował w Zakładzie Geofizyki, jako szef sekcji technicznej, a następnie jako zastępca kierownika zakładu.

    W Instytucie pracował do przejścia na emeryturę w 1969 r.

          Potem aktywnie uczestniczył w pracach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pisał ekspertyzy, oceniał projekty itp. Coraz częściej chorował. Dały o sobie znać przeżycia wojenne, kontuzja głowy, pobyt w sowieckim więzieniu. Na jakiś czas stracił wzrok, co dla człowieka pracującego mózgiem i oczami jest straszne. W 1976 r. na jesieni dostał zatoru w lewej nodze.  Amputowano mu nogę pod kolanem. I tak się zaczęło powolne gaśnięcie - w łóżku, na wózku inwalidzkim, wielokrotnie w różnych szpitalach.

      Zmarł 29 stycznia 1983 r. Pochowany jest na Powązkach w grobie rodzinnym. 

        

          Włodzmierz Uhrynowski  za udział w wojnie i konspiracji oraz za pracę w PRL otrzymał następujące odznaczenia:

Stopień wojskowy - porucznik.

 Odznaczenia:

 Krzyż Walecznych,

 Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (nadaje się go cywilom za zasługi na wojnie),

 Medal X-lecia Polski Ludowej,

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Medal 1000-lecia Górnictwa Polskiego,

Medal Polskiej Geologii,

Honorowa Odznaka Zasłużonego Działacza Związku Inwalidów Wojennych,

Odznakę Honorową Górnika Kopalni Soli w Wapnie

Złota Odznaka Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 

Serdeczne podziękowania

za nadesłanie życiorysu pierwszego po wyzwoleniu dyrektora Kopalni w Wapnie składam p. Andrzejowi Sas-Uhrynowskiemu z Warszawy

 

 

 

 

Jesteś  osobą odwiedzającą naszą stronę

Pamiątki po Kopalni Tradycje górnicze

Fotogaleria

Ze zbiorów prywatnych

WSPOMNIENIA

30-lecie KATASTROFY

Aktualności

Księga Gości

Forum dyskusyjne

Ciekawe strony

Podsumowanie "Solnego Mostu"

Prezentacje

związane z historią Kopalni


Nowe działy naszej strony:

   

Właściciel strony, administrator: Marcin Lisiecki, współredagujący Marek Ryska, Anna Michalak