Logo Kopalni  

Dziś jest :

   

czako gornika

dr. inż. Stanisław Hwałek

(1921-2000)

Dyrektor  Kopalni

  w latach 1958-1964

Ten,

który wybudował szyb

"Wapno I"

Solny Most

Okoliczności powstania strony

Kopalnia w TVP

lata 60-te

1977 r.

2007 r.

 Zarys historii Kopalni

Profile geologiczne wysadu solnego "Wapno" Mapy wyrobisk górniczych

Katastrofa górnicza

Wapno po katastrofie

Współczesne Wapno

Książka o Kopalni

Makieta Kopalni Soli

Kopalnia dziś...

Łukęcin dziś...

ŻYCIORYS

 

Stanisław Hwałek urodził się 12 IV 1921 r. we wsi Sadowie w powiecie Włoszczowa w województwie kieleckim.

W 1938 r. po ukończeniu Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach otrzymał dyplom technika elektryka.

Kampanię wrześniową 1939 r. poprzedzoną Szkołą Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu odbył w stopniu kaprala-podchorążego w zgrupowaniu Armii "Modlin". Dostał się do niewoli radzieckiej, z której uciekł w czasie deportacji na wschód.

W czasie okupacji pracował jako elektromonter w Hucie "Sosnowiec", działając jednocześnie w ruchu oporu.

W 1945 r. został ponownie powołany do wojska. Służbę odbył w stopniu podporucznika w 16 Dywizji Piechoty, jako dowódca samodzielnej kompanii łączności.

Po demobilizacji, w 1946 r. wrócił do pracy w Hucie "Sosnowiec", gdzie objął stanowisko kierownika działu elektrycznego.

W 1947 r. otrzymał dyplom inżyniera na Wydziale Elektromechanicznym Akademii Górniczej w Krakowie, a w 1961 r. na tejże uczelni (przemianowanej na Akademię Górniczo-Hutniczą) dyplom magistra inżyniera.

W 1948 r. rozpoczął pracę w górnictwie - w Kopalni Węgla Kamiennego "Sosnowiec". W 1951 r. został przeniesiony do Dyrekcji udowy Kopalni "Gigant" w Zabrzu - Rokitnicy, gdzie doszedł do stanowiska naczelnego inżyniera. Stąd Minister Górnictwa powołał go na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa Przeróbki Węgla Kamiennego "Konin", a następnie Kopalni Węgla Brunatnego "Konin". Na tym stanowisku pracował do 1958 r.

W 1958 r. powołany został na stanowisko dyrektora Kopalni Soli im. Tadeusza Kościuszki w Wapnie, gdzie doprowadził do zgłębienia szybu "Wapno I".

W XI 1964 r. powołano go na stanowisko dyrektora Kopalni Soli "Kłodawa", którym pozostawał do marca 1970 r.

W 1966 r. obronił pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk technicznych.

Od XII 1969 r. był pełnomocnikiem Ministra Przemysłu Chemicznego do organizowania Kombinatu Kopalń Soli i Barytu z siedzibą w Wieliczce.

W IV 1970 r. został powołany na dyrektora tegoż Kombinatu, a po jego zlikwidowaniu, w wyniku kolejnej reorganizacji kopalnictwa surowców chemicznych, we IX 1971 r. przeniósł się do Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi )KGHM) w Lubinie.

W górnictwie miedziowym nie wiązał się już bezpośrednio z procesem eksploatacji pracując najpierw w Zakładzie Doświadczalnym KGHM na stanowisku naczelnego inżyniera a następnie został powołany na stanowisko docenta w Zakładach badawczych i Projektowych Miedzi "Cuprum" we Wrocławiu.

Stamtąd w 1976 r. przeniósł się do Lublina, gdzie do 1981 r. pracował na stanowisku docenta na Politechnice Lubelskiej , pełniąc funkcję kierownika Zakładu Górnictwa, a następnie dyrektora do spraw nauki w Instytucie Organizacji i Zarządzania. jednocześnie kierował wykonawstwem prac naukowo-badawczych związanych z problematyką kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego i eksploatacją surowców dla przemysł cementowego w Chełmie Lubelskim.

W 1981 r. przeszedł na emeryturę i osiadł w Sułkowie koło Wieliczki. Będąc na emeryturze interesował się górniczym zabezpieczeniem zabytkowej kopalni soli w Wieliczce. Podjął nawet okresowo pracę w tejże kopalni. Współpracował z ZB i PM "Cuprum" i Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Górnictwa Surowców Chemicznych w Krakowie.

Stanisław Hwałek zmarł w Sułkowie 27 V 2000 r. i pochowany został w Wieliczce.

 

Do opracowania niniejszego życiorysu wykorzystano maszynopis pracy Stanisława Hwałka, Kopalnia Soli "Kłodawa" Monografia napisana z okazji jubileuszu 50-lecia Kopalni, Rok 1999

 

Serdeczne podziękowania

za "wyszperanie" życiorysu dr. inż. Stanisława Hwałka

 dla Anny Michalak z Kłodawy

 

 

 

 

Jesteś  osobą odwiedzającą naszą stronę

Pamiątki po Kopalni Tradycje górnicze

Fotogaleria

Ze zbiorów prywatnych

WSPOMNIENIA

30-lecie KATASTROFY

Aktualności

Księga Gości

Forum dyskusyjne

Ciekawe strony

Podsumowanie "Solnego Mostu"

Prezentacje

związane z historią Kopalni


Nowe działy naszej strony:

   

Właściciel strony, administrator: Marcin Lisiecki, współredagujący Marek Ryska, Anna Michalak