Powrót do strony głównej

Katastrofa górnicza 

Komitet obchodów 30-lecia katastrofy

Program uroczystości rocznicowych 5 sierpnia 2007 r.

Logo
czako gornika

Wszystkim,

którzy doświadczyli wydarzeń z 1977 r.:

Tym,

którzy opuścili Wapno

na zawsze

oraz Tym,

którzy tu pozostali.

M. Lisiecki

 

2007 rok

30-lecie katastrofy Kopalni Soli w Wapnie

 

Głos Wągrowiecki

 z 23.03.1983 r.

PILSKIE

Geologowie

niebawem zadecydują

o dalszym losie Wapna

 

Minęło 6 lat od dramatycznego w skutkach tąpnięcia w najwartościowszej w kraju Kopalni Soli w Wapnie (Pilskie) Wskutek wywołanego tąpnięciem wtargnięcia wody na chodniki, kopalnia została całkowicie zalana; zaprzestano wydobywania soli. Ruch ziemi spowodował duże szkody na obszarze samego Wapna. Całkowitemu zniszczeniu uległo 35 budynków mieszkalnych, a wiele zniknęło w ogóle z. powierzchni ziemi.

Po katastrofie ocalałe domy zabezpieczono, a teren miasteczka podzielono na cztery strefy bezpieczeństwa, przy czym jedną z nich całkowicie wyłączono z użytkowania, a w innej nic dopuszczono do zasiedlenia budynków.

Prowadzone są obserwacje i badania geologiczne. Obecnie najnowsze ekspertyzy wykazują, że teren powoli się uspokaja, choć proces osiadania nadal się jeszcze nie zakończył W związku z postępującą poprawą sytuacji, władze terenowe w porozumieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym przystąpiły do określenia użytkowej i ekonomicznej przydatności obiektów położonych w obrębie górniczym.                  Do maja zapadną ostateczne decyzje co do zasiedlenia lub rozbiórki siedmiu bloków mieszkalnych. W wypadku opinii pozytywnych dwa obiekty mają już swoje konkretne przeznaczenie. W jednym pozostali po klęsce w Wapnie mieszkańcy otrzymają trzyoddziałowe przedszkole, a drugi przewiduje się na mieszkania dla nauczycieli (jot)

 

 

WSPOMNIENIA