O tym, że wielu mieszkańców Wapna ma fotografie z czasów katastrofy górniczej przekonałem się niejednokrotnie, także i podczas rozmów w moim Przyjacielem Mirosławem Wojcińskim, autorem wielu fotografii z czasów katastrofy. To On wspominał mi parokrotnie, że Ludzie traktują je jako relikwie. Być może są tu też fotografie Jego autorstwa, ale nie o to chodzi, a jedynie o fakt, że przechowując te fotografie przez tyle lat Ludzie dają świadectwo swej dojrzałości historycznej i za sprawą tejże strony starają się uchronić wapieńską katastrofę przed zapomnieniem. To jest niezwykle ważne.

Ze zbiorów prywatnych Urszuli Dryll

z domu Sikorskiej

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
Previous 1/2 Next