Logo Kopalni

czako
WSPÓ£CZESNE WAPNO
 

Powrót do strony g³ównej 

****************

 

Zarys historii Kopalni

 

Profile geologiczne wysadu solnego "Wapno"
 

Mapy wyrobisk górniczych

 

Katastrofa górnicza
 

Wapno po katastrofie

 

KOPALNIA

WAPNO

 ***********

 

Pami±tki po Kopalni
 

Tradycje górnicze

 

Fotogaleria