WYMIARY:

SZEROKOŚĆ: ok. 400 m.

DŁUGOŚĆ: ok. 900 m.

(dane dla głębokości ok.400-500 m.)

ZWIERCIADŁO SOLI:

GŁĘBOKOŚĆ: 1316 m. - nie ustalono dolnej granicy zalegania soli.

PROFILE GEOLOGICZNE WYSADU SOLNEGO "WAPNO"